Odstranění tetování

1 cm X 1 cm

500 Kč

5 cm X 5 cm

2 000 Kč

Od 2. ošetření daného místa

80 % ze základní ceny