Odstranění PM laserem

Odstranění celého obočí

1. fáze

3 000 Kč

Odstranění rtů

1. fáze

3 000 Kč

Další fáze 

doladění dle potřeby

50 % ze základní ceny